Patrons
Shri O.P. Agrawal, Chairman
Shri M. L. Sharma, Vice Chairman
Shri Amit Agrawal, Director
Shri Arpit Agrawal, Director
Conference Chair
Dr. V. K. Chandna, Principal
Conveners
Dr. Lokesh Kumar Bansal
Dr. Sandeep Vyas
Organizing Secretary
Mr. Rajesh Kumar Bathija
Mr. Atul Kulshrestha
Technical Committee
Dr. Jagannathan Sarangapani, Missouri Un. of Sc. & Tech., USA
Dr. Seshan Srirangarajan, IIT Delhi
Dr. R.K. Nagaria, MNIT Allahabad
Dr. V.S Tripathi,MNIT Allahabad
Dr. Basant Kumar,MNIT Allahabad
Dr. Anchal Srivastava, BHU
Dr. T.P.Yadav,BHU
Dr. Neeraj Mehta,BHU
Dr. Kavita Khare,Maulana Azad NIT Bhopal
Dr. Ranjan Kumar Behera, IIT Patna
Prof. R. P. Yadav, MNIT Jaipur
Amitabha Bhattacharya, IIT, Kharagpur
Dr. Saurabh Kumar Pandey, IIT Patna
Mr.Ashok K Saxena, IIT Roorkee
Prof. Bimal K Bose, University of Tennessee, USA
Prof. S. Neelamani, Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait
Bratin Ghosh, IIT Kharagpur
Mr. Raja Datta, IIT Kharagpur
Organising Committee
Ms. Shruti Kalra
Mr. Rajesh Bhathija
Mr. S. S Manakatala
Mr. Anil Jain
Ms. Parul Tyagi
Ms. Ritu Vyas
Mr. Vikas Sharma
Mr. Ashish Kulshrestha
Mr.Pravin Kumar Sharma
Mr. Ashutosh Sharma
Ms. Shikha Gaur
Ms. Neha Singh
Mr. Raj Kumar Jain
Mr. Vikas Mishra
Mr. Veni Madhav
Mr. Mangi Lal
Mr. Sidharth Chaturvedy
Mr. Honey Agarwal
Mr. Jitendra Sharma
Mr. Sandeep Dotya
Mr. Rakesh Kardam
Mr. Devendra Sharma
Mr. Naresh Kumar
Mr. Katru Anand
Mr. Ashok Kumar
Mr. Ankur Gangwar
Mr. Lokesh Kumar Sharma
Ms. Shivam Upadhyay
Ms. Deepmala Kulshrestha
Mr. Bhoopesh Kumawat
Mr. Devesh Gupta
Ms. Teena Sharma
Mr. Ashish Sharma
Ms. Preeti Barot
Mr. Deepak Shankla
Ms. Geetika Bhati Mathur
Mr. Mohit Rajput
Ms. Yazusha Sharma
Ms. Shweta Sharda
Ms. Kriti Manish Sharda
Ms. Yogita
Ms. Aapurva Kaul
Dr. Sandeep Vyas
Mr.Atul Kulshrestha
Mr. L. Senthil
Mr. Ram Singh
Mrs.Sonali Chadha
Mr. Gopal Tiwari
Mr. Shailendra Srivastav
Mr. Vishal Sharma
Mr. Manish Pal
Mrs. Jisha Varghese
Ms. Suman Choudhary
Mr. Ashok Singh
Mr. Rahul Kumar Malee
Mrs. Ravita Saraswat
Ms. Poonam Gupta
Mr. V D Sharma
Ms. Neha Agrwal
Mr. Sunil Sharma
Web Team
Mr. Naveen Kumar Kedia, Assitant Professor, IT Department, JECRC Foundation
Prasang Gupta, JECRC Foundation
Laveesh Gupta, JECRC Foundation
Prateek Joshi, JECRC Foundation